Övriga pollinerare

Förutom de viktiga pollinerarna humlor och andra bin, dagfjärilar och blomflugor så bidrar även många andra insekter t ex olika arter av skalbaggar, nattfjärilar, mygg, getingar ooch flugor. Bilderna i spelet ger bara några exempel.