Humlor (sociala vildbin)

Humlor och andra bin tillhör våra viktigaste pollinerare. Det finns 40 arter i Sverige om man även räknar in snylthumlorna. Humlor är samhällsbyggande. Endast drottningarna övervintrar och föder på våren upp de första arbetarna (sterila honor). Senare på säsongen föds även hanar. (Arterna på bilden är bestämda med hjälp av kunniga personer i gruppen "Vi som gillar bin och humlor", fakta är bland annat hämtade ur Bo Mossberg och Björn Cederberg "Humlor i Sverige".)