Dagfjärilar

Det finns cirka 19 300 dagfjärilar i världen, varav 122 finns i Sverige. Här visas några av de som förekommer relativt vanligt i varje fall i södra och mellersta Sverige. Dagfjärilarna suger nektar med en "snabel", dvs sugande mundelar, som kan rullas ihop och sträckas ut. Med värdväxt avses de arter som larverna lever på och av och ska inte förväxlas med de vanligen varierande arter som de vuxna fjärilarna besöker för att få nektar. Många dagfjärilar tycker om att besöka blommor i röda och blå toner om de har möjlighet att välja.